Welcome Visitor:

Dokumentumok

Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat
Pedagógiai program
Házirend
Magántanulói szabályzat
Közzétételi lista - 2016/2017
Kérelem bizonyítvány másodlat kiállításához
(Csak a 2010. előtt végezetteknek tudja az iskola kiállítani a bizonyítvány másodlatot. A 2010. után végzetteknek a bizonyítvány másodlatot az NSZFI állítja ki, ott kell kérelmezni is.)