Welcome Visitor:

A közgazdasági ágazat

Ez az ágazat a gazdálkodásra és a pénzügyre vonatkozó ismereteket nyújt a tanulók számára. A megszerzett tudás segítségével a gazdaság alapvető összefüggéseit átlátják, megismerik azt az elméletet, hogy a fejlődéshez a közgazdasági és a jogi tájékozottság is fontos.
A fogyasztó társadalom részeként tisztában lesznek jogaikkal és kötelezettségeikkel, tudatos vásárlóvá válnak. Megismerik az alapvető pénzügyi, számviteli, statisztikai, elszámolási szabályokat, alapvető marketing-, valamint szervezési ismereteket. A tanult ismeretkörben képesek lesznek a problémák felismerésére, megfogalmazására és a megismert módszerek alkalmazására.
A képesítés megszerzését követően az alábbi munkaköröket tölthetitek be: pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozói ügyintéző, későbbiekben ráépülő képzés elvégzésével mérlegképes könyvelőkké válhatnak.

A szerzett ismeretek segítségével a következő feladatokat tudják ellátni a tanulók:

 • a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok
 • a házipénztárral kapcsolatos feladatok
 • az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatok
 • a vállalkozásfinanszírozási feladatok
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés
 • könyvelési feladatok
 • értékesítéssel kapcsolatos feladatok
 • számítógépes programcsomagok használata

Ehhez a szakmához a tanulóknak az alábbi kompetenciákkal kell rendelkeznie:
Döntésképesség, rugalmasság, megbízhatóság, felelősségtudat, logikus gondolkodás, ötletgazdagság, problémafeltárás és - megoldás, módszeres munkavégzés, gyakorlatias feladatértelmezés, információgyűjtés, helyzetfelismerés, figyelemmegosztás, ellenőrzőképesség, szakmai kommunikáció, számnagyságok érzékelése, kész szoftverek használata, precizitás, önállóság.

A megszerzett szakképesítés alapja a későbbi pályaválasztásnak, ha könyvelő, mérlegképes könyvelő, vagy szakügyintéző akar lenni.

Érettségizett diákjainknak lehetőségük adódik a szakképző évfolyamon egy év alatt a következő szakma elsajátítására:
Pénzügyi számviteli ügyintéző (1 év)
A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi, illetve pályaalkalmassági követelmények nincsenek.

A szakképesítés rövid leírása:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
A képzés időtartama alatt a tanulók megismerik a bankrendszer és a tőzsde működését, értékelni tudják a befektetési és finanszírozási döntéseket. Tisztába lesznek a bérszámfejtéssel a járulékfizetési kötelezettségekkel. Megtanulják a vállalkozás alapításának, működtetésének és megszűntetésének szabályait.

A szerzett ismeretek segítségével a következő feladatokat tudják ellátni a tanulók:

 • A szakképesítés munkaterületének leírása:
 • Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.
 • Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat.
 • Képes elektronikus úton eleget tenni az adókötelezettség teljesítésének.
 • Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
 • Részt vesz a befektetési döntések előkészítésében.
 • Ügyintézést végez a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatban.
 • Ellátja a könyvelési feladatokat.
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
 • Elszámolja a termelési költségeket.
 • Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
 • Közreműködik a mérleg és az eredmény-kimutatás összeállításában.
 • Képes számítógépes programcsomagokat és irodai szoftvereket használni.
 • Ellátja a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig.
 • Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 • Feladatai elvégzéséhez képes telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.
 • Képes a munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

Megszerzett tudás hasznosítása:

 • ráépülő képzés keretein belül mérlegképes könyvelői végzettséget lehet szerezni, majd adótanácsadó, adószakértő képesítést
 • főiskola vagy egyetem elvégzésével akár könyvvizsgáló (24 plusz pontot kap az OKJ-s bizonyítványért olyan intézményekben, mint a Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola vagy a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara)
 • A képesítés megszerzése után munkát is lehet vállalni, hiszen minden vállalkozásnál szükség van pénzügyi, számviteli szakemberekre, és ebben a szakmában az igazán hozzáértő munkaerő hiánycikk!

A kötelező érettségi tantárgyak óraszáma:

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4
Idegen nyelv 4 4 4 4
Matematika 3 3 3 3
Történelem 2 2 3 3

A szakmai tantárgyak óraszáma:

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
Ügyviteli ismeretek 3 - - -
Ügyviteli gyakorlatok 4 - - -
Általános statisztika - 2 - -
Statisztika gyakorlat - 1 - -
Pénzügyi alapismeretek - 2 1 0,5
Pénzügyi gyakorlat - 1 - -
Adózási alapismeretek - - - 1
Adózás gyakorlat - - - 1
Számviteli alapismeretek - 2 2 -
Számviteli gyakorlat - 1 - 1
Támogatási alapismeretek - - 2 1
Gazdálkodási statisztika - - 2 -
Folyamat és pénzügyi tervezés - - 1 1,5
Támogatási ügyvitel - - 2 2
Támogatás menedzsment - - - 2